ایران 2018

نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب 

22 تا 24 دسامبر

 

سفر و اقامت

خدمات موجود در فضای نمایشگاه:
1- ایستگاه متروی بزرگی و اختصاصی شاه الفتب برای دسترسی آسان بازدیدکنندگان.
2- خدمات مالی شامل شعبه عامل بانک مرکزی - دفاتر خدمات بانک خودکار اتوماتیک -ATM ها و تعدادی از ماشین آلات خدمات بدون هزینه.
3- تعداد زیادی پارکینگ منطقه نمایشگاه همراه با پارکینگ های اضافی در حرم مقدس امام خمینی با ظرفیت 11000 خودرو.
4- مرکز خرید شهر ورند

ویژگی های دیگر:
1- راه آسان دسترسی به نمایشگاه بین المللی شهید آفتاب با استفاده از بزرگراه های خلیج فارس، شهید طالقانی و بزرگراه شهید بهشتی.
2- فضای سبز مرکز نمایشگاه بین المللی شهرداری با بیش از 40 هکتار.
3- مجموعه نزدیک به فرودگاه بین المللی امام خمینی است و دسترسی آسان به آن برای غرفه داران و بازدید کنندگان خارجی دارد.