ایران 2018

نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب 

22 تا 24 دسامبر

 

زمان و مکان

تاریخ: 22 دسامبر تا 24 دسامبر 2018

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

آدرس: نمایشگاه بین المللی مجتمع تجاری شهید آفتاب (نمایشگاه بین المللی)، نخستین بزرگراه خلیج فارس، تهران، ایران

زمان: 10:00 - 17:00